Over dit tijdschrift

Partage wil een platform bieden voor studenten om hun inzichten in zingeving en humanisering te delen, dit zijn richtinggevende concepten die we niet teveel willen afbakenen.

Zingeving gaat over de vraag naar hoe zingeving of zinervaring tot stand komt. Enerzijds betreft dit dus het persoonlijke niveau. Een voorbeeld: In het 2014 nummer onderzoekt Sjoerd Rammelt de ervaring van alpinisten. Waarom is bergklimmen voor hen betekenisvol, op welke wijze is dit in hun leven zingevend?
Maar het onderzoek naar zingeving houdt niet op bij deze praktijkgerichte vragen. Zo is er op de Universiteit voor Humanistiek – de geboorteplaats van Partage – veel aandacht voor de vraag welke verschillende elementen zingeving omvat. Is daarin altijd sprake van motivatie, de eigen ervaring in breder verband kunnen zien, verbondenheid met anderen? Een van de achtergronden waar deze vraag uit oprijst is die van onze vergaand geseculariseerde samenleving, waarin bijvoorbeeld religieuze inspiratie als bron van zingeving niet vanzelfsprekend is. Andere brede kaders zijn bijvoorbeeld: globalisering, migratie, technologisering, individualisering, etc.

Dit wijst al naar de relatie tussen zingeving en humanisering. Humanisering gaat om de vraag naar humane verhoudingen op meso (organisaties, intermenselijk) en macro niveau (instituties, samenleving). Ook hier kan enerzijds heel praktisch gekeken worden: welke interventies in een organisatie stimuleren de juiste verhoudingen? Wat de ‘humane’ verhoudingen zijn is natuurlijk de normatieve kant van de vraag. Ook hier is het tevens mogelijk op een breder theoretisch of methodologisch niveau te vragen welke uitgangspunten het meest vruchtbaar zijn voor het nadenken over humanisering. Zo buigt Laurine Blonk zich in het 2014 nummer over de vraag welke visie op privacy het meest vruchtbaar is voor het denken over humaniserende verhoudingen tussen burgers en instituties. Myrte van de Klundert bespreekt de film Eat Pray Love vanuit het mensbeeld van de psychoanalyse, en vraagt zich af of het culturele authenticiteitsideaal dat in de film wordt verbeeld wel recht doet aan de mens als een wezen dat altijd in wording is.

Er is dus een grote diversiteit aan praktijken, theorieën en maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op zingeving en humanisering. Daarom staat dit blad ook open voor bijdragen uit verschillende academische disciplines. Het is geen vereiste dat humanisering en zingeving als zodanig worden benoemd, maar wij moedigen deze explicitering wel aan.